Proč pracujeme pouze na základě exkluzivní smlouvy ?

Pokud pracujeme pro našeho klienta, tak vždy s plným nasazením. Do realizace zakázky vkládáme nemalé vlastní finanční prostředky. Děláme to proto, abychom splnili náš závazek prodat či pronajmout jeho nemovitost za cenu uvedenou ve zprostředkovatelské smlouvě.  Všichni naši klienti, pro které jsme v uplynulých 20-ti letech pracovali, a kteří využili našich realitních služeb, uzavřeli s naší realitní kanceláří smluvní vztah s doložkou exkluzivity.

Přišlo jim naprosto normální, že chráníme naše podnikání vůči vnějším negativním vlivům a také rovněž pochopili, že jejich nemovitost by měl prodávat nebo pronajímat pouze jeden subjekt. Nevnáší to do procesu prodeje a pronájmu zmatek, vylučuje se možnost prezentace různých cen, která u více prodejců téměř vždy nastává. Za předchozí období neznáme žádného našeho klienta, který by nevyžadoval bezpečný a výhodný prodej své nemovitosti. I z těchto důvodů je pro naše klienty uzavření exkluzivního smluvního vztahu zárukou bezpečného a výhodného prodeje či pronájmu.

Takový smluvní vztah poskytuje jistoty a záruky oběma smluvním stranám. Mimo jiné nám dává možnost pracovat pro klienty v obvyklém rozpětí celkové provize 3 až 6% . Ztráty, které realitním kancelářím vznikají v důsledku neexkluzivních smluv nemusíme sanovat sazbami provizí nad výše uvedený rámec.  Někomu se může zdát tento přístup konzervativní, ale když se jedná o prioritní zájmy našich klientů, nemůžeme postupovat jinak!

Desatero návštěvníka realitní kanceláře

  1. Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům, slibujícím fantastické nemovitosti a služby.
  2. Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků, vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jakákoli reklama.
  3. Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali. Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte.
  4. Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.
  5. Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího, který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.
  6. Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejích ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud máte pochybnosti, vyžádejte si před podpisem konzultaci právníka.
  7. V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými osobami psanou kupní smlouvu odmítněte.
  8. Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.
  9. Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.
  10. Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může podařit dobrý obchod.

 

Ing. Bedřich Chaloupka
jednatel společnosti
Realitní služby REELA s.r.o.