Podmínky zprostředkování

Rozsah a podmínky poskytovaných služeb

Realitní služby, poskytované našim klientům zahrnují vše, co je na realitním trhu nezbytné.

Pro představu zájemců uvádíme pouze ty základní :

 • prohlídka nemovitosti, konsultace o její ceně a návrh optimálního způsobu prodeje
 • projednání podmínek prodeje spojených s podpisem zprostředkovatelské smlouvy
 • pořízení fotodokumentace, obstarání dokumentů a vyhotovení nabídky prodeje/pronájmu
 • zveřejnění nabídky a přímé oslovení potencionálních zájemců
 • prohlídky nemovitosti ve sjednaných termínech
 • rezervační smlouva s vybraným zájemcem o koupi/nájem
 • kompletní právní servis končící uzavřením smluvního vztahu
 • zajištění úhrady kupní ceny na zvolený účet vč. podmínek jejího vyplacení klientovi
 • obstarání náležitostí spojených s převodem vlastnických práv na katastru nemovitost
 • protokolární předání předmětu prodeje/pronájmu kupujícímu či nájemci
 • v případě zájmu vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti

 

Práva a povinnosti z našich služeb jsou následující:

 • zájemce s námi uzavře zprostředkovatelskou smlouvu s 2-měsíční výpovědní lhůtou
 • provize za úspěšné zprostředkování je do 5% vč. DPH z dosažené ceny (1 měsíční nájemné)
 • provize je splatná vždy až po vyplacení kupní ceny/nájemného klientovi
 • nárok na provizi vzniká pouze na základě úspěšného zprostředkování prodeje/pronájmu

Bc. Marcela Hájková

jednatelka společnosti